Speeches

PRIVILEGE SPEECH: Disenteng Pabahay: Karapatan ng Mamamayan, Responsibilidad ng Pamahalaan

Wed, 09/29/2010 - 05:42 -- gwp_prop

Privilege Speech
Rep. Emmi De Jesus
20 September 2010

Ang representasyong ito ay nagpapahayag ngayon bilang tinig na kumakatawan sa Gabriela Women’s Party, pangunahing dala ang tinig ng mga nanay, kababaihan, kabataan, at mga bata mula sa iba’t ibang maralitang komunidad na aming nakahalubilo, nakausap at kasama sa pangarap na magkaroon ng isang lipunang tunay na makatao at kumikilala sa katarungang panlipunan. Isang lipunang nangangalaga at nagtataguyod sa mga karapatan at dignidad ng lahat lalo na ang pinakamaliliit nating kababayan.

END IMPUNITY IN VIOLENCE AGAINST WOMEN

Mon, 11/24/2014 - 00:00 -- gwp_prop

Privilege Speech on the occasion of the National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children
Delivered on November 24, 2014

Mr. Speaker, I rise today on a question of personal and collective privilege as the whole world remembers the martyrdom of Teresa, Patria and Minerva Mirabal, the Dominican Republic’s Las Mariposas, whose deaths in the hands of the Trujillo dictatorship sparked a global awareness on state-inflicted violence against women.

Pages

Subscribe to RSS - Speeches