Speeches

Matatag na mga batayang serbisyong panlipunan ang matatag na tuntungan ng matatag na mga patakarang nagpapalaks sa mga mamamayan

Mon, 08/08/2011 - 09:17 -- gwp_prop

Privilege speech
Rep. Emmi De Jesus
Gabriela Women’s Party
8 August 2011

Magandang hapon po, mga kasamahan ko sa Kongreso, nakatayo po ako ditto ngayon ngayon bilang kinatawan ng mga sektor ng kababaihan, lalo na ng mga kababaihang nagmumula sa mahihirap na mga pamilya.

Manipestasyon sa Pabahay at Demolisyon

Wed, 05/25/2011 - 12:34 -- gwp_prop

Manifestation
25 May 2011
GWP Rep. Emmi De Jesus

Narito ako ngayon bilang tinig na kumakatawan sa mga kababaihang kasapi ng Gabriela Women’s Party, at sa lahat ng kababaihang marginalisado at mahihirap. Narito ako upang ipahayag sa inyo, mga kapwa ko kinatawan, ang tungkol sa kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayang mahihirap na nahaharap sa matinding ligalig na dulot ng demolisyon at relokasyon. Narito ako ngayon upang ilarawan sa inyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga maralitang tagalungsod na araw-araw ay nakaharap sa amba ng demolisyon.

Explanation of Vote on House Bill 4146 Calling for the Postponement of the ARMM elections

Wed, 05/11/2011 - 14:31 -- gwp_prop

Explanation of Vote on HB446
by Rep. Emmi De Jesus
5 May 2011

I vote no to the passage of HB 4146 which seeks to postpone the ARMM elections until 2013, because it is an affront to the Moro people in the ARMM and it seriously violates their Constitutionally guaranteed right to suffrage. They have as much right as any other Filipino citizen to exercise their choice over the leaders who they see fit to administer over their political affairs.

Explanation of Vote Approval of the Articles of Impeachment, or House Bill 1089

Mon, 03/21/2011 - 12:43 -- gwp_prop

By Rep. Emmi de Jesus
Gabriela Women’s Party
21 March 2011

· A vote for the approval of House Resolution No. 1089 is a vote against corruption, against continuing impunity and for public accountability; these are issues that were raised again and again during the past administration of Gloria Arroyo, but continue to persist to this day.

PRIVILEGE SPEECH: Disenteng Pabahay: Karapatan ng Mamamayan, Responsibilidad ng Pamahalaan

Wed, 09/29/2010 - 05:42 -- gwp_prop

Privilege Speech
Rep. Emmi De Jesus
20 September 2010

Ang representasyong ito ay nagpapahayag ngayon bilang tinig na kumakatawan sa Gabriela Women’s Party, pangunahing dala ang tinig ng mga nanay, kababaihan, kabataan, at mga bata mula sa iba’t ibang maralitang komunidad na aming nakahalubilo, nakausap at kasama sa pangarap na magkaroon ng isang lipunang tunay na makatao at kumikilala sa katarungang panlipunan. Isang lipunang nangangalaga at nagtataguyod sa mga karapatan at dignidad ng lahat lalo na ang pinakamaliliit nating kababayan.

END IMPUNITY IN VIOLENCE AGAINST WOMEN

Mon, 11/24/2014 - 00:00 -- gwp_prop

Privilege Speech on the occasion of the National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children
Delivered on November 24, 2014

Mr. Speaker, I rise today on a question of personal and collective privilege as the whole world remembers the martyrdom of Teresa, Patria and Minerva Mirabal, the Dominican Republic’s Las Mariposas, whose deaths in the hands of the Trujillo dictatorship sparked a global awareness on state-inflicted violence against women.

Pages

Subscribe to RSS - Speeches