Women’s Unity to End Abuse of Women and the Motherland

Tue, 11/22/2016 - 19:28 -- gwp_prop

PRIVILEGE SPEECH
Gabriela Women’s Party Representative Emmi De Jesus
November 22, 2016

Ipinagdidiwang ng kababaihan sa buong mundo ang International Day for the Elimination of Violence Against Women o IDEVAW. Kasabay nito ang taunang pagtatakda ng National Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children ang Nobyembre 25 sa bisa ng Republic Act 10398, ang batas na matagumpay na naipasa natin sa Kongreso sa pangunguna ng Gabriela Women’s Party.

Patuloy na tumitindi ang paglulugar natin ng paksa ng karahasan sa kababaihan sa papatinding krisis pampulitika at pang-ekonomiya sa buong mundo. Ang umiigting na agawan ng teritoryo, likas yaman, kalakal ng armas panggyera at pinansya sa pagitan ng Amerika, Tsina, Rusya at Europa ang gumagatong sa tunggaliang pampulitika sa mahihirap na bansa na humahantong sa pagtataguyod ng mga papet na rehimen at diktaduryang militar.

Sa pagbabalik kasaysayan, sa konteksto ng Cold War, todo ang suporta ng Estados Unidos sa tatlumpung taong diktadurya ni Generalissimo Rafael Trujillo ng Dominican Republic hanggang dekada sisenta na nag-iwan ng mahigit 50,000 na pinaslang ng kanyang malupit na pwersang militar at secret police. Sa huling taon ng kanyang madugong paghahari, direktang ipinag-utos niya ang pagpatay sa tatlong magkakapatid na Mirabal – sina Patria Mercedes, Maria Argentina Minerva, at Antonia Maria Teresa – tatlong magigiting na namumuno sa Las Mariposas at June 14th Movement, ang kababaihang lantaran at palihim na lumaban sa Trujillo dictatorship kasama ang kani-kaniyang mga asawang kasapi sa maka-kaliwang underground movement. Kinikilalang mga pambansang martir ang Mirabal sisters ngayon sa kanilang bansa na Domican Republic. Maging ang kababaihan ng daigdig ang nagbigay pugay sa kanilang katapangan nang ipanawagan at magtagumpay na ideklara ang anibersaryo ng petsa ng kanilang pagpaslang, Nobyembre 25, 1960 bilang International Day to End Violence Against Women.
Hindi pa din humuhupa ang panganib ng panunumbalik ng diktadurya at militaristang paghahari sa maraming bansa na tulak ng hindi pa nareresolbang global political and economic crisis. Ang matinding agawan sa kapangyarihang pulitikal sa mga magkakaribal na paksyon, pamilya at partido ng naghaharing uri ang nagtutulak sa kanila na umasa pa lalo sa pwersang military para manatili sa poder. At dahil sa lumalalang katayuan sa kabuhayan ng bilyon-bilyong maralita sa Pilipinas at ibayong dagat, lalong naiipit ang kababaihan at mga pamilya sa kawalan ng trabaho at serbisyong panlipunan, tumataas na presyo ng bilihin, pagkawasak ng kalikasan at mga armadong tunggalian. Sa halip na nabawasan, lalong dumadami ang kababaihang Pilipina ang nagiging biktima ng human trafficking, sexual violence at exploitation.

Ang kasaysayan ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ng panguluhan ng diktador na Ferdinand Marcos sa suportang militar at pinansyal ng Estados Unidos ay isang malagim na kabanata para sa kababaihan ng bansa. Maraming kababaihan na naging kasapi ng kilusang mapagpalaya at maging mga inosenteng kamag-anak nila at mga sibilyan na nadamay ang naging biktima ng pagpaslang, matagal na pagkakulong, seksuwal na karahasan, torture, involuntary disappearance, at mutilation. Maramihan ding mga kababaihan kasama ang kanilang pamilya ang nagdusa dahil sa hamletting, forced evacuation, pagsosona, mass arrest, pagkasira ng kabuhayan at pagkawalay sa pamilya nang tumindi ang massive military operations ng rehimeng Marcos sa mga pamayanang pinaghihinalaang impluwensiyado ng mga rebolusyonaryo.

Sa ating paggunita ng IDEVAW, nananawagan ang Gabriela Women’s Party na hindi dapat palampasin ang banta ng posibleng pagbabalik ng diktadurya at batas militar sa bansa. Ilang mga hakbang na isinagawa ng administrasyong kasalukuyan ang nagbibigay ng ligalig sa mga kababaihang naging biktima ng diktadurya, lalo na ang panakaw na pagbibigay ng de facto na hero’s burial ng mga labi ni Marcos sa Libingan ng Mga Bayani.

Nakababahalang isipin na maaaring bahagi na ito ng disenyo ng pamilyang Marcos para makabalik sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno, burahin ang record ng mga kasalanan ng rehimeng Marcos sa bansa at sa libo-libong dumanas ng paglabag sa karapatang pantao. Ang mga pagbanggit ng administrasyon ng maaaring mangyaring direkta o hindi direktang deklarasyon muli ng batas militar tungo sa paglulusaw ng ating demokratikong karapatan ay dapat bantayan.

Hindi kami papayag na yurakan ang alaala nina Liliosa Hilao at Rizalina Ilagan, ilan lamang sa mga kababaihang lumaban sa panahon ng batas militar, dahil sa ginawang panakaw na libing at paggawad ng mala-state honors sa isang opisyal na matagal nang dismissed from office dahil sa kolektibong pwersa ng People Power. Lubhang nakakabahala ang panukalang ibalik ang Philippine Constabulary na siyang dumakip at nagbigti kay Purificacion Pedro, isang social worker na lumaban para sa karapatan ng mga pambansang minorya.

Sa diwa ng IDEVAW, hindi rin dapat palampasin ang wala pang katarungang mga karahasan sa kababaihan sa ilalim ng mga nagdaang administrasyon sa iba’t ibang panig ng bansa lalong lalo na ang mga naging biktima ng pwersa ng gobyerno.

Mr. Speaker, bagamat positibo ang mga pagsisikap ni Pangulong Duterte at ng kanyang negotiating panel para isulong ang usaping pangkapayapaan at talakayin ang ugat ng tunggalian, dapat pa ding itulak ang administrasyon para sa mas mabilis na pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal lalo na ang mga kababaihang matatanda, sakitin, mga nagbuntis, nanganak at nagpapasusong ina. Patuloy ang pagkakalampag ng kababaihan na dagling palayain ang mga kababaihang nakapiit lalo na at sila ay ikinulong sanhi ng mga gawa-gawang kaso.

Dapat isulong ang patuloy na pagmumulat, at panawagan para sa kolektibong aksyon ng kababaihan laban sa pagbabalik ng marahas na diktadurya. Noong Biyernes, humangos sa kalsada ang libo-libong kabataang estudyante bilang pagtutol sa panakaw na paglilibing sa labi ng diktador. Sa Biyernes ay magtitipon-tipon muli ang kababaihan sa Quezon Memorial Circle para makiisa sa pandaigdigang pagdiriwang sa #IDEVAW sa panawagan na #NeverForgetHistory. Mamamanata sa pagtitipon ang iba’t ibang organisasyon ng kababaihan na may pamagat na Women’s Unity Action to End Abuse of Women and the Motherland upang hindi makalimot sa aral ng kasaysayan. Simboliko itong pakikipag-kapit-bisig ng mga kababaihang Pilipino sa kababaihan ng iba’t ibang bansa para sa patuloy na paglaban sa mga banta at patuloy na atake ng mga neoliberal na patakaran sa mga mamayang patuloy na naghihirap at lalong naglalagay sa kababaihan na maging bulnerable sa karahasan.

Legislation Type: