PRIVILEGE SPEECH: Uphold Pope Francis' call to alleviate the plight of the poor

Mon, 01/26/2015 - 17:20 -- gwp_prop

PRIVILEGE SPEECH
Rep. Emmi De Jesus
Gabriela Women's Party
26 January 2015

Learn how to cry for the poor, the hungry, homeless, and abused children.

Makahulugan ang iniwang habilin sa atin ni Pope Francis sa okasyon ng kanyang pastoral na pagbisita sa maralita ng Pilipinas noong Enero 15 hanggang 19. Hindi maipagkakaila na marami sa atin ang nakadama ng “Pope Francis effect,” naramdaman ang kanyang mga matatalas na pagsundot sa ating kunsiyensya na makiisa sa mga dukha. Ang kanyang sense of solidarity with the poor ay sinuklian ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ng isa ding makahulugang tugon, ang pagdeklara sa 2015 bilang Year of the Poor, bilang pagkilala sa mainit na hangarin ni Pope Francis na ilapit ang Iglesya Katolika sa higit na nakararaming mananampalatayang namumuhay sa mga favela ng Timog America, sa shantytowns ng Africa, welfare ghettovilles ng Hilagang Amerika at maging sa masikip at madilim na mga entruswelo ng Pilipinas.

Sinalubong din ng mga natatanging petisyon mula sa iba’t ibang sektor sa ating bansa ang pagdating ni Pope Francis sa pag-asang madidinig niya ang mga panawagan ng mga Pilipinong humihingi ng hustisya dito sa lupa at hindi lamang sa hustisyang inaasahang makakamit sa kabilang buhay. Nagsumamo ang aping magbubukid ng Hacienda Luisita at mga plantasyon sa Timog Katagalugan na ibigay na sa kanila ang lupang sila ang nagbubungkal. Nag-ayuno ang mga bilanggong pulitikal na nakadetine dahil sa gawa-gawang kasong ipinataw sa kanila ng military, bilang simbolikong pagpapaabot ng pag-asa ng magandang balita ng kalayaan, at tuloy, mapakinggan ang kanilang hiling na buksan na ang nabimbin na usaping pangkapayapaan. Natuwa ang Migrante International nang paulit-ulit na naidugtong ni Pope Francis ang kapakanan ng mga OFW sa kawalan ng matinong hanapbuhay para sa mga Pilipinong napipilitang lisanin ang bansa at isakripisyo ang kaisahan ng pamilya para lamang may maipantawid gutom ang bansa.

Nakiisa rin ang GABRIELA sa milyon-milyong sumalubong sa Santo Papa sa Luneta para ipadinig ang kaisahan na bakahin ang karahasan laban sa kababaihan at bata. Kaming mga babae ay nabuhayan ng loob nang igiit ni Papa Francisco na dapat palakihin ang partisipasyon ng kababaihan sa lipunan. Aniya “Women have much to tell in today’s society. Women are capable of seeing things from a different angle, with a different set of eyes.”

Sa kabila ng inspirasyon na naibigay niya sa maraming mamamayan, nakakalungkot isipin na may mga binitawang pananalita ang Pangulo na nagmistulang palayo sa pahayag ng Papa. Sa pagsalubong pa lang sa palasyo, nanawagan ang Pope na iwaksi ang lahat ng anyo ng korupsyon, pero ang suma ng welcome remarks ni Pangulong Aquino ay mga hinanakit. Hinanakit sa mga obispong nahuhusgahan niyang hindi kaisa sa kanyang pamumuno. May tono pa ng panunumbat sa mga alagad ng simbahan na hindi bumatikos sa dating administrasyon. Tila nakalimutan niya na sa ilalim ng pareho nilang administrasyon ay may mga taong simbahang nagbuwis ng buhay katulad nina Fr. Fausto “Pops” Tentorio at Bishop Ramento sa pagtatanggol sa mahihirap at katutubong lumalaban para sa kanilang lupa.

Halos overkill ang security measures, marahas ang pagsuheto sa mga nais makalapit at magpabendisyon.May mga residente pa sa Tacloban na pinagbawalang tumanaw sa Santo Papa mula sa kanilang mga balkonahe. May mga pinaghinalaang kasapi ng People Surge ang pinigilan sa pagsalubong. Nagmistulang paranoid ang palasyo na matambad ang iba pang isyu ng social injustice na kinakaharap ng mamayan. Nasalubong naman ito ng magbigay muli ng matalas na pahayag si Pope Francis na “realities are superior to ideas.”

Habang nasa Tacloban ang Santo Papa, umuugong na ang mga ulat na nagsagawa ng isang clearing operation ang administrasyon noon pang Disyembre para linisin ang tinagurian nitong latak ng lipunan mula sa lansangang planong dadaanan ng Papal entourage kasunod ang mga dayuhang peryodista. Mabilis na itinanggi ng Palasyo ang mga balita, hindi umano praktika ng gobyerno ang pagtataboy ng mga taong lansangan para lang itago ito sa kamulatan ng pamunuan ng simbahan at pati mga foreign media. Patunay pa nga na nagkamali ang Daily Mail na gamitin ang mga lumang larawan ni Frederico, ang batang biktima ng kapabayaan ng Reception and Action Center sa Manila. Wala ding maiprisinta umano ang ulat ng South China Morning Post na direktang pruweba na mula nga sa Maynila ang mga dinampot, at walang dudang ikinulong sila dahil nga sa pagdating ng Papa.

Ngunit pag-alis ng Santo Papa, sumambulat ang ulat na totoo ngang hinakot ang may 500 homeless persons mula sa Maynila at Pasay noong Enero 14 sa bisperas ng papal visit, at dinala sila sa Nasugbu, Batangas. Ang mga street families na gumagala malapit sa area ng Papal Nuncio at Roxas Blvd ay pinalasap ng marangyang paglagi sa Chateau Royale, isang de-kalidad na resort. Ayon sa ilang ulat, sila ay pinakain ng roast chicken, roast beef at spaghetti, at mga panghimagas limang ulit isang araw sa loob ng limang araw.

Sa harap ng ganitong iskandalo, nataranta ang pamunuan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paghahabol sa media ng iba’t ibang bersyon ng alibi. Ayon kay Kalihim Soliman, matagal na umano ang itinakdang schedule ng family camp, isang proseso ng assessment ng mga pamilyang sinusuri kung papasa sila sa Modified CCT. Taong 2013 pa daw nagsimula ang ganitong klaseng outing para sa “social preparations” Aniya, the camp-out activity in the resort was meant to orient the street families about their role and obligation in improving family relationships under the family development sessions.

At kung hindi pa ito makakakumbinsi sa isang publikong sawa na sa pork barrel scandals, naihabol pa ang paliwanag na siya mismong nagkumpirma ng tunay na layunin ng outing. Para ibahagi ang ulat ng isang media “The DWSD chief said the activity was also designed for the street children and families along the Roxas Boulevard area in Pasay City to ensure their safety and prevent them from suffering discrimination and abuse during the strong influx of people wanting to see Pope Francis while passing through the boulevard.”

Idinadagdag din sa mga alibi na sinasanay daw ang mga homeless sa paggamit ng kasilyas na may pintuang bukas-sara. Ito na pagbangga ng realidad ng kalagayan ng maralita sa ideyang malayo sa katotohanan ng kanilang buhay. Ito na yata ang tinatawag na bankruptcy of ideas. Bakit imbis na sanayin ang mga maralitang gumamit ng kasilyas, ay sanayin silang magkaroon ng disenteng trabaho na may nakabubuhay na sahod, para sila mismo ang mag-angat ng sarili nilang katayuan sa buhay. Hangad ng mahihirap ang regular na trabaho upang maitindig ang dignidad nila na bahagi sila ng productive forces ng lipunan.

Pitumpung log cabins ang inupahan sa halagang tinatayang 4 libong piso hanggang 6 libong piso para sa bisitang homeless, pati sa dagdag pang 100 kawani ng DSWD. Isang malaking tanong ngayon: saang budget item kinuha ang gastosl para sa marangyang panunuluyan para sa binabanggit nilang target beneficiaries ng modified CCT?

Kung 2013 pa ito ginagawa, kailangang idetalye ang impact at cost effectiveness ng paggastos. Dahil lubhang nakakalungkot isiping nagtitiis ang mga biktima ng Yolanda at Zamboanga siege sa buwis-buhay na bunkhouses at eto ka, na saksi pa tayo sa gastusing totoong nakakalula.

Let us go back to basics, ayon sa iniwang kataga ni Pope Francis. To think well, to feel well, to do well. Ayon sa isang tatay na kasama sa mga nahakot na homeless, Jeff Tibagar ang kanyang pangalan, sana daw ay hindi na sila sumama sa hayahay ng buhay sa swimming pools ng Chateau Royale. Kung pinayagan lang daw silang mag-anak na makiisa sa misa sa Luneta, nakapaghanapbuhay pa sila sa pagtitinda.

Think well. Pakaisipin natin ang tunay na kalagayan ng maralita. Feel well. Alamin mula sa kanila ang kanilang pangangailangan at hindi ang ipataw sa kanila ang de-kahon na formula ng CCT. Do well. Alam ng maralita kung paano sila lalaya sa kanilang dustang kalagayan. Samahan natin sila sa kanilang pakikibaka at hindi tayo ang magdidikta na sila ay umalis sa lansangan kung wala namang mainam na alternatibong kabuhayan para iwanan na nilang kusa ang paglalaboy sa lansangan.

Sa pagsasara, mga kagalang-galang na mambabatas, Ginoong/Ginang Speaker, kaisa ang representasyong ito sa mga inisyatiba ng pag-iimbestiga maging dito sa loob ng Kamara, ano ang katotohanan sa isyung ito. At ang imbestigasyon ay dapat magluwal ng mga kongkretong aksyon kaugnay ng programa na pinaglalanan natin ng pondo. Ayaw nating ang kahulugan ng 4 Ps ay “Pantago ng Pamilya sa Papa Program.” Ayaw din natin maging institutionalized na pagtatago ng mga dukha sa likod ng slogan na poverty alleviation tuwing dadagsa ang mga dayuhang delegado sa mga kumbensyon, gaya ng Asia Pacific Economic Cooperation sa Nobyembre. Tanggapin natin ang hamon, “uphold Pope Francis’s call to alleviate the plight of the poor” nang buong katapatan.

Maraming salamat.

Legislation Type: