PRIVILEGE SPEECH: Muling buksan ang pagdinig sa trahedyang Mamasapano

Mon, 03/09/2015 - 18:03 -- gwp_prop

9 Marso 2015 - MULING BUKSAN ANG PAGDINIG SA TRAHEDYANG MAMASAPANO, DINGGIN ANG SIGAW NG KABABAIHAN AT PAMILYANG NABIKTIMA NG PAGLABAG SA KANILANG KARAPATAN

Rep. Emmi De Jesus
Gabriela Women’s Party

Kahapon Marso 8, 2015, kasama ang ating bansa sa paggunita sa ika-104 na International Women’s Day at muling ibinandila ng kababaihang anakpawis ang sigaw hindi lamang para sa mga pang-ekonomiyang kahilingan kundi higit lalo pa para sa hustisya. Ang sama-samang pagkilos upang isigaw ang panaghoy ng mga balo, mga biyuda, mga tumatangis na asawa’t anak ng 70 nasawi kasama ang SAF 44, mga sibilyan, pulis at armadong mandirigma, ay humingi ng katarungan, paglalantad ng katotohanan, at pagpapanagot sa mga pangunahing salarin sa pagpaplano at pagpapatupad ng Oplan Exodus noong 25 Enero 2015.

Bilang kinatawan ng sektor ng kababaihan, lagi nang nais bigyan ng Gabriela Women’s Party ang natatanging sitwasyon ng kababaihan at kabataan sa nangyaring trahedya.
Kasabay ng pagbukang liwayway kahapon at habang naghahanda ang buong mundo sa pagsalubong sa International Working Womens Day, nagbigay suporta ang Gabriela Women’s Party at ang kanyang dalawang kinatawan na si Cong. Luz Ilagan at ang iyong lingkod, sa Sympathy March ng PNPA Alumni Association, mula Camp Crame hanggang Claret Church sa Quezon City. Ito ang payak na pakikiisa naming kababaihan sa mga byuda at kababaihang naulila ng SAF44. Higit pa sa sympathy para sa SAF44, buong puso din ang aming pakikiisa sa mahirap na maipahiwatig na pagtangis ng mga byuda at ina, na isinatinig ni Erica Pabalinas, ang ginang ng Chief Inspector Ryan Pabalinas.

“We want the government and our national leaders to know that we don’t want blood money. We the families of the fallen 44 ask and seek one thing, and that is truth and justice to be served.”

Ang aking talumpati ngayon ay sa iniaalay ko kay Erica, at kay Doktora Christine Sempron, ang balo ni PO2 Romeo Cempron, na hanggang ngayon ay naghahanap ng kasagutan sa ginagawang turuan ng sisi sa mga sangay ng ehekutibo na animo’y pagtatakip at pagtakas ng mga matataas na opisyal sa pagkakasangkot sa madugong operasyong Exodus. Isa din siya sa mga biyuda ng SAF44 na wala pang pagkakataon sa pagdinig sa Senado man o sa Kamara para maisatinig nila ang mga tanong sa opisyal na pagsisiyasat. Sa ilang naipakita na ng media, ang kanilang mga simpleng tanong ay walang malinaw na kasagutan o di kaya’y nailihis sa mga impormal na diyalogo sa pagitan ng mga pamilya at mga opisyal ng gabinete.

Ang aking privilege speech ay para din kay Sarah Langalen, 19 anyos at may dalawang anak, na maagang nabyuda nang ang kanyang asawang sibilyan ay napagkamalang isang MILF combatant at dinakip habang papauwi mula sa pagrecharge ng cellphone. Para din ito ay Sarah Panagulon, ang walong taong gulang na special child na isa din sa pitong namatay dahil naipit sa walang habas na pagpapaputok sa mga bahay ng sibilyan sa Mamasapano.

Inihahapag ng representasyong na muling buksan ang naudlot na pagdinig ng Committee on Public Order and Safety at Committee at Committee on Peace, Reconciliation and Unity. Matuwid lamang na bilang mga kinatawan at tinig ng ating distrito man o sektor, mapakinggan natin ang kanilang kahilingang madinig ang mga kasagutan sa mga nakahandang katanungan.

Kailangang buksan muli ang committee hearing, dahil ngayon ay umaarangkada na din ang all-out war na ipinangangalandakan ng administrasyong Aquino bilang sagot sa lumalalang sitwasyong pangkapayapaan sa Central Mindanao. Katulad sa Mamasapano, maraming sibilyan, lalo na ang kababaihan at kabataan ay maramihang nabubulabog. Libo-libong estudyante ang hindi makapasok sa pag-aaral, nagsisiksikan ang mga mahihinang senior citizen at sanggol sa evacuation centers na kulang sa o walang relief at serbisyong medical. Ayaw nating isipin na magamit itong pantakip sa mga katotohanang maaring mabuksan pa sa ating gagawing legislative inquiry.

Bilang pagdiriwang sa Women’s Month ngayong Marso at pakikiisa sa kababaihang nagdurusa dahil sa patuloy na paglabag sa simulain ng kapayapaan sa Mindanao, TRUTH AND ACCOUNTABILITY ang isasama sigaw ng libo-libong kababaihan hindi lamang sa Kamaynilaan. Sasabay din ang mga bjkababaihan mula sa iba’t ibang lugar Pilipinas at maraming bansa kung saan may mga Pilipinang OFWs. Nag-organisa ang mga militanteng kababaihan sa lokal ng mga community hearing dahil pakiramdam nila ay hindi nabibigyan ng puwang ang katotohanan sa mga institusyon ng pamahalaan, at may naka-schedule pang mga people’s hearings on Mamasapano. Natitiyak ko na marami pa sa atin dito sa kapulungan ang maraming tanong na hindi pa nabigyan ng pagkakataong masagot sa committee hearings at nais pa ding magtanong.

Ipagtanggol natin ang Inang Bayan, panatilihin natin ang ningas ng apoy na sinindihan nina Gabriela Silang at ng iba pang mga babaeng lumaban para sa kalayaan ng bansa. Isang hamon lalo na sa mga ina, anak na babae, mga lola, at tiyahin ng mababang kapulungan na ito na ilagay ang sarili sa posisyon ni Erica at ng ibang kaanak ni Ryan. Pakinggan natin ang kanyang binitwang pangungusap kahapon: “Again, I say Mr. President, please help us gain justice and know the truth.” Alang-alang sa hustisya at katotohanan, Ginoong Speaker, muling buksan ang pagsisiyasat sa kaganapan sa Mamasapano.

Magandang gabi, at mabunying pagbati ng makabuluhang Buwan ng Kababaihan!

Legislation Type: