Justice for Jennifer Laude, Justice for the Filipino people

Mon, 10/10/2016 - 17:12 -- gwp_prop

PRIVILEGE SPEECH

Rep. Emmi De Jesus, Gabriela Women’s Party
10 Oktubre 2016

Bukas, petsang Oktubre 11, ang ikalawang anibersaryo ng krimeng pagpatay ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton kay Jennifer Laude. Maalala ang hatol ng korte na guilty si Pemberton sa pinalabnaw na salang homicide sa halip na murder ang dagdag na insult sahigit na malaganap na pagtampalsan sa ating soberanya na pinapairal ng dominasyon ng dayuhang pwersang military ng Amerika. Sinariwa ng pagpatay kay Jennifer Laude ang naunang rape kay Nicole sa kamay din ng isang US marine na si Corporal Joseph Smith at pinahintulutan din ng gobyerno ng Pilipinas na makaalis ang salarin sa ating jurisdiction at sumailalim sa kapangyarihan ng kaniyang bansa. Dalawang kaso na nagpapatotoo na ang tratadong Visiting Forces Agreement ay nagpapairal ng hindi pantay na trato sa Pilipino na nagtitiis sa pananatili ng sundalo at kagamitang panggyera ng Amerika. Dalawang kaso ito nanagpapatingkad kung bakit ngayon ay dapat aralin na ang VFA pati ang inanak nitong executive agreement na Enhanced Defense Cooperation Agreement.

Narito tumitindig ang representasyon ng Gabriela para sa kababaihan. Kami ay patuloy na nagpapatotoo na hindi maihihiwalay ang kaugnayan ng mga military agreements na ito sa isyu ng mga iba’t ibang social, economic, political at military costs lalo na sa karahasan sa kababaihan.

Sa halip na ipagtanggol si Jennifer at Nicole ay tiniyak pa pagkilala sa gobyerno ng Estados Unidos na may special treatment sa pagkakapiit at proseso ng paglilitis sa kanilang mga sundalong nasangkot sa krimen ayon sa mga napagkasunduang alituntunin sa VFA. Sa halip na ipagtanggol ang kautusan ng Konstitusyon na hindi na dapat magbase dito ang tropang dayuhan at baka may armas nukleyar pa sa mga base, ibinukas pa sa bisa ng EDCA Agreed Locations provision ang mga kampo militar ng AFP para sa pagbabase ng tropa at higanteng gamit pangdigma ng Amerika.

Hindi maitatanggi na ang pagpatay kay Jennifer ay isa na naming larawan ng bulnerabilidad ng ating mga kababayan lalo na ng kababaihan na maging biktima ng iba’t ibang anyo ng karahasan sa kamay ng mga dayuhang sundalo. Napatunayan na natin ito sa kasaysayan, na higit pang umiiral ang culture of impunity sa panig ng mga sundalong sangkot sa iba’t ibang krimen at pang-aabuso.

Sa pamamagitan ng EDCA, maaring maging malaking base military ang ating bansa at lunsaran ng pakikidigma – na rent-free at tax-free pa. Dapat aralin kung ang EDCA ay isang kasunduang walang kapakinabangan ang Pilipinas. Bagkus, malinaw na ito ay maglilingkod sa Amerika na nagtutulak ng kanyang imperyalistang interes sa ilalim ng programang Asia Pivot na idineklara nito.

Sa Article 7 ng EDCA isinuko rin ng ating gobyerno ang kapangyarihang magpataw ng buwis sa paggamit US forces sa ating public utilities gaya ng tubig, kuryente, radio spectrum at iba pa.

Sa katunayan ay isang magneto sa gera ang magkaroon ng kasunduang ganito sa U.S. dahil sa dami ng mga kaaway nito sa mundo. Matatandaan natin sa pagtatapos ng ikalawang giyera mundial, lubusang nawasak ng pambobomba ang Maynila ng magkabilang panig, at ang ating kapitolyo ay pangalawa lamang sa Warsaw sa pinakadurog na siyudad sa wakas ng World War 2. Dapat na tayong matuto sa kasaysayan kung saan ang mga pwersang Amerikano ay nagamit ang ating kalupaan, karagatan at kalawakan sa pagpasok nito sa mga giyera.

Batay sa mga nabanggit, nararapat lamang ang kolektibong pagkilos ng mga mamamayang Pilipino, kasama na ang Kapulungan ng Kongreso, tungo sa pagkakamit ng katarungan sa mga katulad ni Jennifer Laude, hanggang sa tuluyang maiwaksi ang mga kasunduang hindi pantay, at naglalagay sa ating bansa at sa kanyang mamamayan sa isang bulnerableng kalagayan.

Kinikilala ko din ang malakas na tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte na sa hakbang-hakbang na pagbabatikos niya sa pamanang kolonyal na iniwan at ipinagpapatuloy ng mga imperyalistang bansa hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa mga bansang nilusob at niligalig.

Huwag na natin pang maulit ang malagim na nangyari kay Jennifer maging sa mga naulila ng mga masaker ng tropang Amerikano sa maraming lugar sa Pilipinas. Habang patuloy ang ating mga sigaw at panawagan na ibasura na ang VFA at EDCA sa malaon at madali, huwag na huwag natin bitawan ang ating lehitimong demanda na si Pemberton bilang isang kriminal ay ilipat sa piitan ng Pilipinas at alisin siya sa pamamahala ng dayuhang poder ng US.

Justice for Jennifer Laude, Justice for the Filipino people.

Magandang hapon po.

Legislation Type: