HTI at Special Economic Zones: Pugon ng Kontraktwal na Manggagawa

Tue, 02/07/2017 - 15:16 -- gwp_prop

Privilege Speech
Rep. Emmi De Jesus
Gabriela Women’s Party (GWP)
6 February 2017

Mr. Speaker, mga kabaro, kapwa kinatawan at panauhin ng Mababang Kapulungan, magandang hapon sa inyong lahat.

Gabi ng Pebrero 1 nang mabilis na kumalat ang balita tungkol sa malaking sunog sa pabrika ng House Technologies Industries (HTI) sa Cavite Export Processing Zone, General Trias, Cavite. Nilamon ng apoy ang 6-ektaryang gusali ng HTI, kung saan nagtratrabaho ang 10,892 na manggagawa na karamihan ay kontraktwal. Kagimbal-gimbal ang larawan ng pagliliyab ng malaking pabrika na may tatlong palapag, na agad nagpaalala sa atin ng trahedya sa Kentex manufacturing kung saan mahigit 72 manggagawa ang natusta.

Mabilis ang naging pagtataya ng danyos sa property ng HTI, na umabot umano sa P15 bilyon. Subalit walang opisyal at maagap na pagtala ng bilang ng mga mangggawang malubhang masugatan o mas malala, namatay. Tila mas nabahala pa ang mga lokal na opisyal at PEZA sa idinulot na pinsala na ari-arian ng HTI, na isang Japanese-Singaporean na gumagawa ng prefabricated housing materials, kabilang ang fireproof materials. Sa pinakahuling ulat, si Jerome Sismaet, manggagawa ng HTI, ay pumanaw na matapos magtamo ng matinding burn injuries. Nangangamba kami na marami pang manggagawa ang nasa kritikal na kondisyon at nasa bingit ng kamatayan. May ilang ulat din kaugnay ng mga manggagawang naipit sa 2nd and 3rd floor ng gusali dahil sa sunog na naaupala matapos pa ang 2 araw.

Mr. Speaker, mga kapwa kinatawan, inilalantad ng malaking sunog sa HTI kung paanong ang buhay at kaligtasan ng mga manggagawa sa economic zones ay sekundarya lamang sa kapital at ari-arian – na para bang mga kolateral lamang ang mga manggagawa, na para bang sila ay panggatong sa industriyal na pugon na alay sa kapital. Pero sa aktwal, hindi tatakbo ang makina at gagana ang pabrika ng HTI kung wala ang mga manggagawa. Sila ang buod at kaluluwa ng pabrika na lumilikha ng yaman ng HTI, na isang malaking eksporter.

Sinasalamin din ng sunog-industriyal sa HTI ang realidad sa special economic zones (SEZs), na para bang may sarili itong batas at kumpas ng pribadong sektor. Sinabi na mismo ng lokal na pamahalaan ng Cavite na hindi nito saklaw ang malawak na lupain ng economic zone. At kahit mismo ang mga bumbero at kapulisan ay hindi agad nakapasok sa lugar-pagawaan ng HTI. Sa ganitong konteksto, higit na nagiging mailap ang katotohanan kaugnay ng pangyayari. Nangangamba kami na may whitewash sa insidente para pagtakpan ang pananagutan ng kumpanya at mga opisyales ng PEZA, at para pangalagaan ang imahe ng mga special economic zone sa bansa. Subalit noon pa man ay nababahala na kami sa kalagayan ng mga manggagawa sa loob ng mga sonang ito, kung saan mahigpit na pinagbabawalan ang pag-uunyon, pagwewelga, at kung saan talamak ang kontraktwalisasyon.

Hindi maaring tawagin lang na aksidente ang sunog sa HTI. Sa katunayan dalawang araw pa bago naapula ang sunog sa pabrika. Ang sunog-industriyal gaya nito ay naglalantad kung gaano ka-atrasado ang kapasidad ng CEPZ para rumesponde sa malaking sunog, at ang ibayong pagtitipid sa kaligtasan ng mga manggagawa.

Inirerehistro namin sa Gabriela na hindi maaring magmove on na lamang sa sunog sa HTI. Dapat magkaroon ng kagyat at publikong imbestigasyon kaugnay ng sunog sa HTI at tukuyin ang pananagutan ng kumpanya at ng PEZA. Dapat ding maging tuntungan ang sunog sa HTI para aralin at rebyuhin ang Special Economic Zone Act of 1995, na nagtransporma sa mga engklabo bilang “sona libre” na hindi saklaw ng batas at regulasyon ng pamahalaan. Dapat magkaroon ng masusi at komprehensibong pagsisiyasat sa mga economic zone sa bansa at silipin ang pagpapatupad ng mga pamantayan kaugnay ng occupational health and safety.

Mariin naming ipinapanawagan ang katarungan para sa mga manggagawa ng HTI. Subalit ang panawagang ito ay hindi dapat i-limita sa tulong-medikal at pinansyal sa mga nasawi at nasaktan. Ang panawang hustisya ay panawagan para wakasan na ang abuso at pagtitipid sa kaligtasan ng mga manggagawa para makapiga ng mas maraming tubo. Ang panawagang hustisya ay pagtitiyak na hindi na mauulit ang katulad na trahedya. #

Legislation Type: