Gabriela Women's Party's views on the recently concluded Committee on Justice hearing

Mon, 11/28/2016 - 19:47 -- gwp_prop

(Gabriela Women's Party Rep. Arlene Brosas interpellating Rep. Salvador Belaro of 1-Ang Edukasyon on conduct of last week's Committee on Justice hearing) Mr. Speaker, distinguished colleagues, with due respect to the chairperson and members of the Committee on Justice, this representation would like to reiterate the objective of conducting a hearing in aid of legislation. Kami man sa Gabriela Women’s Party ay kaisa sa layuning masawata ang problema ng iligal na droga at mapanagot ang mga nasa likod nito ng paglaganap. Ngunit ang ilang mga katanungan ay lampas na sa mga layuning itinakda ng komite. Ang ilan sa mga katanungan ay sexist, unnecessary, at naghihikayat ng kaisipang macho at pang-iinsulto sa kababaihan. Actually we commend the Honorable Speaker for acknowledging the excesses in last Thursday’s hearing and apologizing in his interview this morning with ANC. Mr. Speaker, last Friday we also commemorated the National Day of Consciousness Day for the Elimination of Violence Against Women and Children by virtue of Republic Act 10398. Ang kapulungan pong ito ang lumikha at nagpasa ng batas na iyan. Huwag na sanang maging bahagi ang kapulungang ito ng pagpapalaganap ng mga ideya at gawi na maaaring magpababa ng pagtingin ng lipunan sa kababaihan na siyang nagpapapalala ng kanyang bulnerabilidad sa karahasan.  Alam nyo naman po ang statistics natin. I’m sure dahil kayo po ay educator, at kayo po ay nagsabi sa inyong partylist na you want meaningful changes for our education system. Bawat salita natin ay mahalaga  lalo na’t kung nagsasalita sa mga hearings, sa komite, lalo na kung ito ay live coverage. Ngayon po, nakatanggap po ng mga reklamo ang Gabriela Women’s Party kung kaya po kailangang i-address ang mga ito. At sa tingin po namin, we would like to ask that pertinent portions of the aforementioned committee hearing dealing with the intimacies of the relationship between Sen. De Lima and Mr. Ronnie Dayan be stricken off the record, Mr. Speaker. And thus, I end my interpellation. Thank you very much po sa inyong pakikinig.