News Release

“Walang siyang puso at wala ni katiting na malasakit sa kapwa at sa kanyang pinamumunuan. Muling ipinapakita ni Aquino sa mamamayang hindi siya karapatdapat na mamuno.